XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Görkəmli teatr və kino rejissoru Həbib İsmayılov
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
21/02/2023 00:32

Həbib Ələkbər oğlu İsmayılov 1906-cı il fevral ayının 21-də Naxçıvan MR-da anadan olub. Orta təhsilinə Tiflis şəhərində başlayıb, valideynləri Bakıya köçdükdən sonra təhsilini şəhərdəki fəhlə məktəbində davam etdirib. Erkən çağlardan teatra maraq göstərən Həbib həm də dram dərnəyinə yazılıb. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuna (indiki Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) qəbul olunub.

Həbib İsmayılov 1927-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Moskvada Mərkəzi Teatr Sənəti Texnikumuna oxumağa göndərilib. Orada məşhur rejissor və pedaqoq K.Stanislavski ilə tanış olub və ondan aktyorluq və rejissorluq sənətinin incəliklərini öyrənib.

1936-cı ildə Gəncə teatrına bədii rəhbər təyin olunub. Mirzə Fətəli Axundzadənin “Lənkəran xanının vəziri”, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, Cəfər Cabbarlının “1905-ci ildə”, Mirzə İbrahimovun “Həyat” pyesləri onun quruluşunda səhnəyə qoyulub.

Şıxəli Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının ilk bədii rəhbəri olub, teatrda Zülfüqar bəy Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operasına (1939), Boris Aleksandrovun “Malinovkada toy”, Məmməd Səid Ordubadi və Səid Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin” (1940) musiqili komediyalarına quruluş verib. 1941-1943-cü illərdə Bakı, Gəncə, Mahaçqala teatrlarında bədii rəhbər, rejissor və baş rejissor kimi çalışıb.

1943-cü ildə “Bakı kinostudiyası”nda Kinoxronika şöbəsinə müdir təyin edilib. Kinostudiyada xeyli sayda sənədli filmlər lentə alıb. Bu ekran əsərlərində ölkəmizin real həyat faktları öz dolğun əksini tapıb. “Naxçıvan”, “Dağıstan MSSR-in 25 illiyi”, “Pambıqçılıqda qabaqcıl metodların tətbiqi” və s. sənədli filmlərin, “Ögey ana”, (1959), “Böyük dayaq” (1963) bədii filmlərinin rejissoru olub. Həmin il Kiyevdə keçirilən Ümumittifaq kinofestivalında mükafata layiq görülüb.

Həbib İsmayılov Azərbaycan kinosunda geniş yaradıcılıq yolu keçməsə də, çox dəyərli iki bədii film yaratmağa müvəffəq olub.

Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub, tələbələrə rejissorluğun sirlərinin öyrədib.

Kino sahəsindəki xidmətləri yüksək qiymətləndirilib, o, 1960-cı ildə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülüb.

Həbib İsmayılov 1966-cı il dekabr ayının 31-də Bakıda vəfat edib.

Baxış sayı: 262