XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Minəcik karvansarası – İpək Yolunun üzərində memarlıq incisi
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
27/05/2024 14:39

Böyük İpək Yolu Şərqlə Qərbi birləşdirən və bir çox nadir şəhərlərin, tarixi abidələrin, adət-ənənələrin və hətta dövlətlərin yaranmasına səbəb olan möhtəşəm ticarət marşrutudur. Bu yol boyu günümüzə qədər gəlib çatan mühüm abidələrdən biri də karvansaralardır.

Məlum olduğu kimi, Böyük İpək Yolu Azərbaycan ərazisindən də keçib, sözün əsl mənasında, ölkə bütün istiqamətlərdə karvan yollarının kəsişməsində olub. Bu marşrut üzrə əsas şəhərlərdən - Bakı, Gəncə, Şamaxı, Bərdə, Qəbələ, Şabran, Naxçıvan və başqa yaşayış məntəqələrindən xalçalar, zəfəran, yağ, zərgərlik məmulatları, musiqi alətləri, silahlar və sairə daşınıb. Heç də təəccüblü deyil ki, Azərbaycanda çoxlu karvansaralar - divarları arasında ən çox ticarət əməliyyatlarının aparıldığı meyxanalar tikilib. Onların bəziləri günümüzə qədər gəlib çatıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, karvansara Yaxın və Orta Şərqdə, habelə Mərkəzi Asiyadakı şəhərlərdə, yollarda və yaşayış olmayan yerlərdə rast gəlinən, səyahətçilər üçün sığınacaq və dayanacaq, bir qayda olaraq ticarət karvanları üçün nəzərdə tutulmuş ictimai binadır. Səyyahlar və tacirlər burada dincələ, atını və ya dəvəsini suvarıb yemləyə, namaz qılıb gecələyə bilərdi.

Bir versiyaya görə, “karvan” sözünün mənşəyi “kərban”, yəni səyahətçilər qrupudur. Belə ki, bir qrup adam və ya tacir quldurların hücumlarından qorunmaq üçün bir araya gələrək karvan təşkil edərdilər. Bu səbəbdən də yerli hakimiyyət orqanları müəyyən fasilələrlə yollarda belə məskənlər tikirdilər ki, bu da karvansara adlanırdı. Sasanilər dövründə yol tikintisinə böyük diqqət yetirilirdi. Bu proses Şirvanşahlar tərəfindən də dəstəklənir və davam etdirilir. Halbuki karvansara tikintisinin qızıl dövrü Səfəvilər hakimiyyəti zamanına təsadüf edib.

Karvansaralar, bir qayda olaraq, birmərtəbəli olurdu, lakin ikimərtəbəli tikililər də var idi. Orta əsrlərdə həm şəhərlərdə, həm də ticarət yollarında karvansaralar tikilirdi.

Yol kənarındakı karvansaraların parlaq nümunəsi Qaraçı və ya Minəcik karvansaradır. Bakının Qaradağ rayonunda, Minəcik adlı ərazidə yerləşən bu karvansara Səngəçal karvansarasının yaxınlığındadır. Minəcik karvansarasının tarixi XV əsrə aiddir. Alimlər karvansaranın Şirvanşah II Xəlilullahın göstərişi ilə tikildiyini ehtimal edirlər. Tədqiqatçı Faiq Nəsibovun sözlərinə görə, karvansaranın məhz bu yerdə salınması heç də təsadüfi deyil. Burada indi də istifadə olunan qədim bir şirin su quyusu olub və buna görə də karvansaranın yeri məhz Minəcikdə seçilib.

Minəcik karvansarası qarşısında həyəti olan dördbucaqlı formada tikilib. Karvansaranın memarlıq üslubunun Şirvan-Abşeron məktəbinin abidələri ilə oxşarlığı şübhə doğurmur. Bu, memarlıq elementlərinin tərtibatının oxşarlığı, lakonik, lakin sərt şəkildə plastik üsulla şərh olunan memarlıq formalarının yaxınlığı və onlarla əlaqəli strukturların eyniliyi ilə təsdiqlənir. Qalın divarlar və möhkəm qapılar, ehtiyac yaranarsa, karvansaranın müdafiə əhəmiyyətini göstərir. Baxımsız olmasına baxmayaraq, burada memarlıq elementləri qorunub saxlanılıb ki, bu da özünüzü keçmişin atmosferinə qərq etməyə imkan verir.

Karvansarada qonaqlar, qulluqçular üçün otaqlar, habelə yardımçı tikililər olub. XIX əsrdə karvan yolu ticarəti öz əhəmiyyətini itirir və bu səbəbdən Minəcik karvansarası yararsız vəziyyətə düşür. Versiyalardan birinə görə, sonralar karvansarada köçəri qaraçılar yaşayıblar və buna görə də yerli əhali karvansaranı “Qaraçı” adlandırıb.

Uzaqdan baxdıqda, karvansara əzəmətli və monumental quruluş təəssüratı yaradır və ətrafdakı mənzərəyə ahəngdar şəkildə uyğun gəlir. Onun nəhəng divarları və hündür tağları bir keçilməzlik və möhtəşəmlik təəssüratı yaradır. Karvansara binasına yaxınlaşdıqca, ustaların incə işlərini, memarlığın zərifliyini və incəliyini vurğulayan məharətlə yonulmuş detalları görə bilərsiniz. Minəcik karvansarasının möhtəşəmliyi heyrətamizdir, hazırkı görünüşü də onun tarixi əhəmiyyətini və İpək Yolu boyunca səyahət edənlər və tacirlər üçün mühüm dayanacaq kimi xidmət etdiyi dövrlərdə olan əvvəlki şöhrətini xatırladır.

Maraqlı bir fakt da ondan ibarətdir ki, karvansaranın divarlarında sökülüb həkk olunmuş çoxlu tamqalar var. Tamqa türk xalqlarının əcdad əlaməti, ata-baba mülkünə vurulmuş möhürdür. Sürülərin qarışmaması üçün çox vaxt mal-qaraya da tamqa vurulurdu. Bundan emblem və ya gerb kimi də istifadə olunurdu. Tamqa əkin sahələrinin və otlaqların sərhədlərini qeyd etmək, ən qiymətli şəxsi əşyaları, qəbir daşlarını və sikkələri ayırd etmək üçün də istifadə olunurdu. O, həmçinin uzun müddət bir çox hökmdarlar üçün şəxsi möhür rolunu oynayıb. Tamqaları üzüklərə həkk edir, habelə mühüm sənədlərə və müqavilələrə basırdılar. Onlar tarixi abidələrin divarlarında da tətbiq olunurdu. Minəcik karvansarasında Taraq Tamqa, Şamlı, Alayondlu, Krımgerey və başqa tamqalara rast gəlinir.

Karvansaralar Azərbaycan ərazisindəki tarixi obyekt kimi ticarətə töhfə olub, bölgənin inkişafına güclü təkan verib. Buradan keçən karvanların təhlükəsizliyinin təmin olunmasında da onların mühüm rolu olub. Minəcik karvansarası Azərbaycanın mədəni irsinin nadir nümunəsini təmsil edən mühüm memarlıq və tarixi abidədir.

Minəcik karvansarası böyük keçmişimizin səssiz şahididir. Hazırda bu tarixi obyektin əsaslı şəkildə bərpasına ehtiyac var. Tariximizin bu səhifəsini gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq çox vacibdir.

Baxış sayı: 134