XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
“Yaddaş yanğısı”ndan yaranan kitab
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
06/12/2023 14:39

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Kredo” qəzetinin baş redaktoru, şair-publisist Əli Rza Xələflinin yeni kitabı belə adlanır - “Yaddaş yanğısı”

AZƏRTAC xəbər verir ki, müəllifin “Yaddaş yanğısı” kitabına işğal dağıntılarına məruz qalmış yurd yerlərinin ürək göynədən, sinə dağlayan acı mənzərələrini əks etdirən iki əsəri - “Yaddaş yanğısı” və “Bir Xələfli var imiş” poemaları daxil edilib.

“Yaddaş yanğısı” poeması işğaldan azad olunan yerlərə müəllifin səyahəti zamanı sarsıntılı müşahidələri əsasında yazılıb. Müəllif gördüyü acı mənzərələri yaddaşından aldığı xatirələr fonunda qələmə alıb. “Bir Xələfli var imiş" poeması da (əslində "Yaddaş yanğısı" poeması bu əsərin davamıdır) 22 il əvvəl qələmə alınsa da, maraqla oxunur, yadda qalır. Əsərlər tarixi məzmun daşıyır, məkan və zaman əlaqələri ilə biri digərini tamamlayır.

Kitabın redaktoru filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist Tariyel Abbaslının nəşrə yazdığı “Sözün yanğı yolu” adlı “Ön söz”də Əli Rza Xələflinin hər dəfə “Kredo”da publisistik yazılarını, şeir və poemalarını oxuyanda sözün həqiqi mənasında onun həm poeziyasına, həm də publisistik yazılarına heyranlığını gizlədə bilmədiyini deyib: “Şairin bu günlərdə qəzetin dalbadal üç nömrəsində çap olunan "Yaddaş yanğısı" poeması diqqətimi cəlb elədi. Yurd yeri düşüncələri ilə yazılmış əsəri müəllif haqlı olaraq poema-esse adlandırıb. 419 bənddən ibarət, qəzetin üç nöməsində çap olunmuş əsəri oxuyarkən adamı heyrət bürüyür. Mən onu yaddaş yanğısından süzülüb gələn düşüncələr poeması adlandırardım. Yaddaşda alovlanan bu yanğı nə imiş, ilahi, nə yaxşı bu insanı yandırmayıb. Amma bir az diqqətlə yanaşılsa, elə bütün bunlar bu insanın yanmağıdır. Kitab variantında əsər yeddi hissədən ibarətdir. Hər hissənin özünün düşüncə yanğısı və mövzu istiqaməti var. Adətən poemalar quruluşuna görə bir neçə yerə bölünür. Lirik poema, epik poema, epik-lirik və lirik-epik poemalar. Bu, ədəbiyyatşünaslığımızın poetik əsərlərə verdiyi bölgüdür. "Yaddaş yanğısı" poema-essesini qeyd-şərtsiz gözəl lirik poemanın ən uğurlu növü hesab edə bilərik. Çünki bu əsər başdan-başa lirika ilə düşüncələrdən gələn bədii-poetik nümunələrdir. Bu əsərdə, poemada müəllif elə bədii-emosional, bədii təsvir və ifadə vasitələri işlədir ki, sanki bu söz və ifadələr vasitəsilə bu ağrılı lirika insanın qəlbinə hopur, onu otuz il əvvələ aparır, yaddaşları təzələyir, yanğılı yaddaşlara su səpir sanki”

Kitabın rəyçisi və “Son söz” müəllifi iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist Şəddat Cəfərov “Bir Xələfli var imiş" poemasını şairin poeziya yaradıcılığının zirvəsi kimi dəyərləndirib.

İnanırıq ki, yüksək poliqrafik üslubda çap olunmuş bu kitab da müəllifin digər əsərləri kimi geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanacaq və Əli Rza Xələfli sözünün işığına toplaşanları daha da artıracaq.

Baxış sayı: 150