XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Videoçarx görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Aqşin Əlizadənin əziz xatirəsinə həsr olunub
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
24/05/2021 02:54

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Əhməd Bakıxanov adına 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbi Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, Prezident təqaüdçüsü Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına müraciət edib.

Məktəbin Nəzəriyyə şöbəsinin müəllimi Şəlalə Ağakişiyeva Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin parlaq nümayəndəsi, Üzeyir Hacıbəyli ənənələrinin layiqli davamçısı olan Aqşin Əlizadənin həyat və yaradıcılığı haqqında videoçarx hazırlayıb.

Minimalist üslubunda  milli cizgilərlə zəngin əsərlər yazan Aqşin Əlizadə musiqi xəzinəmizi zənginləşdirib. Bəstəkarın Azərbaycan  musiqisinin inkişafında xidmətləri əvəzsizdir. O, lirik bəstəkardır, musiqisi səmimi, həyatsevər, gözəl hisslərlə zəngindir. Onun musiqisində  muğam sədalarını,  xalq mahnılarının cizgilərini,  rəqslərinimizin ritmik fiqurlarını aydın görmək olur. Öz əsərlərində vətənin təbiətini, tarixini, folklorunu,  sadə, qonaqpərvər, məğrur insanlarını, məişətini məharətlə əks etdirib.

Kamera orkestri üçün şux "Aşıqsayağı", xalqın mərdliyini göstərən  "Cəngi", fortepiano üçün yazılmış müdriklik abidəsi olan "Dastan", vətən təbiətinin təsviri "Kənd süitası", simfoniyalarını, Azərbaycan musiqisində müşayiətsiz xor üçün yazılmış ilk silsilə "Bayatılar"ı xalq yaradıcılığının ən qədim janrı olan  bayatılarla müasir musiqi dilini sintez edir. Həmçinin "Azərilər" və "Təntənə" kantatası və bir sıra başqa əsərlər bəstəkarın Azərbaycan musiqisinə bəxş etdiyi dəyərli töhfədir.

A. Əlizadə 3 baletin müəllifidir. Azərbaycan musiqi tarixində ilk milli qəhrəmanlıq baleti olan "Babək" baleti. Bu əsər üzərində bəstəkar düz 17 il çalışıb. Bəstəkar balet haqqında deyib: "Bu baletdə hər bir səhnəni yeni bir əsər kimi yazmışam. Məqsədim əyilməzliyimizi, gücümüzü bəyan etmək olub".

Bəstəkarın "Qafqaza səyahət" baletində Azərbaycan folklorunun, muğam və rəqslərin intonasiyaları ilə  fransız musiqi sədaları ahəngdar surətdə birləşib.

Sonuncu balet isə "Ümid valsı" adlanır. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin obrazı canlandırılan bu baletdə iki gəncin sevgisindən söz açılır.

Aqşin Əlizadə 40-dan çox filmə, cizgi filminə və tamaşalara musiqi yazıb. 

Bəstəkar ölkəmizin ictimai və musiqi həyatında fəal iştirak edən ziyalılarımızdan biri olub və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük işlər görüb.

Aşin Əlizadə kimi dahi şəxsiyyət heç vaxt  unudulmayacaq. Onun adı Azərbaycan incəsənət tarixinə əbədi həkk olunub.

Videoçxarxı aşağıdakı keçidlərdən izləyə bilərsiniz:

https://www.instagram.com/tv/CPIFsRZBtR7/?utm_medium=share_sheet

https://facebook.com/story.php?story_fbid=140649758053072&id=100063241441014

Baxış sayı: 562