XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Milli Kitabxanada “Professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə -115” adlı kitab sərgisi açılıb
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
08/07/2024 11:03

Bu gün görkəmli dilşünas alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadənin anadan olmasının 115-ci ildönümü tamam olur. Bu münasibətlə Milli Kitabxanada görkəmli alimin həyat yolu, fəaliyyəti və yaradıcılığı əks etdirən “Professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə -115” adlı geniş kitab sərgisi açılıb.

Kitabxanadan AZƏRTAC-a bildirilib ki, sərgidə alimin öz fonemenal araşdırmaları, fundamental elmi tədqiqatları, dəyərli, sanballı monoqrafiyaları, ədibin həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmış Azərbaycan və rus dillərdə ədəbiyyatlar nümayiş olunur.

Sərgi bir həftə davam edəcək.

Əbdüləzəl Məmməd oğlu Dəmirçizadə (Rəsulov) 1909-cu il iyulun 8-də Şəki şəhərində dəmirçi ailəsində anadan olub. Ə.Dəmirçizadə şeirlər, hekayələr, tənqidi məqalələr və bədii oçerklər müəllifi kimi fəaliyyətə başlasa da, görkəmli dilçi alim kimi Azərbaycan tarixinə adını əbədi həkk edib.

Ə.Dəmirçizadə özü haqqında yazırdı: “…Mən professor Bəkir Çobanzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir, Abdulla Şaiq kimi görkəmli şəxslərin tələbəsi olmuşam, ədəbiyyat, incəsənət və elm sahəsində bir sıra məşhur şəxsiyyətlərlə – Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Əbülhəsən, Sabit Rəhman, akademik Həmid Araslı, professor Cəfər Xəndan, Xalq rəssamı S.Salamzadə və başqaları ilə sinif yoldaşı olaraq təhsil almışam… Dilçilik sahəsində əsl tədqiqat aparmaq zərgərlikdir”.

Elm sahəsində istedadlı alim kimi tanınan Azərbaycan dilçiliyinin işlənilməmiş sahələrini (fonetika, orfoepiya, etimologiya, üslubiyyat, dil tarixi və s.) araşdırmış alimin “Azərbaycan dili tarixi xülasələri”, “M.F.Axundov dil haqqında və Axundovun dili”, “Azərbaycan dilinin tarixi”, “Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları”, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dili”, “Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası” və s. kitabları yalnız Azərbaycan dilçiliyini deyil, türk aləmi xəzinəsini də zənginləşdirən nümunələr hesab edilir.

Alimin etimologiya sahəsində araşdırmalarının bəhrəsi olan "50 söz" əsəri (Bakı, 1968) dilimizin tarixini öyrənənlər, tarixçilər, geniş oxucu kütləsi üçün bu gün də öz dəyərini saxlayan kitabdır.

Baxış sayı: 166