XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
“Azərbaycan xalqının ümid çırağı-Heydər Əliyev” adlı məqalə təqdim olunub
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
14/05/2024 12:08

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin  tabeliyində olan Qaradağ rayon Heydər Əliyev Mərkəzi “Azərbaycan xalqının ümid çırağı-Heydər Əliyev” adlı məqalə təqdim edib. Azərbaycan xalqı və dövlətinin tarixin səhnəsində özünəməxsus yer tutmasını, gerçək müstəqilliyini əldə edərək qoruyub saxlamasını təmin edən dahi şəxsiyyət, əbədiyaşar lider, Ulu Öndər Heydər Əliyev olması bir həqiqətdir. Bu gün ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin təməlində Ümummilli lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası, onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xətti dayanır. Xalqın təkidli tələbi ilə dağılmaqda olan dövlətin sükanı arxasına keçən, onu təlatümlərdən qoruyaraq aydınlığa çıxaran Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı böyük bəlalardan, faciələrdən qorudu, ölkəni sabitliyə, iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə çıxardı. Çoxlarına əfsanə kimi görünən qlobal enerji-kommunikasiya layihələrini reallaşdırmaqla Vətənə sədaqətlə xidmətin əyani nümunəsi də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Ümummilli Lider andiçmə mərasimindəki nitqində bu barədə deyirdi: “Bu gün mənim üçün tarixi, əlamətdar bir gündür. Mənə göstərilən bu böyük etimada görə Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan xalqına hörmətimi, məhəbbətimi bildirir və əmin etmək istəyirəm ki, həyatımın sonuna qədər xalqıma sədaqətlə xidmət edəcək və bütün fəaliyyətimi Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafına sərf edəcəyəm”. 1993-cü ilin 3 oktyabr seçimi həm də xalqın müstəqil Azərbaycanın gələcəyini müdrik rəhbərə həvalə etmək istəyinin təcəssümü idi.

Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq daxili və xarici qüvvələr Azərbaycanın dövlətçiliyini sarsıtmaq istiqamətində əlbir iş görürdülər. Belə bir çətin vaxtda Ulu Öndərimizin hakimiyyətə qayıdışı və Dahi Liderin səyi nəticəsində ictimai-siyasi sabitliyi pozan qanunsuz silahlı dəstələrin ləğv edilməsi ölkəmizdə möhkəm ictimai-siyasi sabitlik yaratdı. Böyük nüfuza və şöhrətə malik olan siyasi xadim Azərbaycanda inkişafın təməlini qoydu. Siyasi baxışlarından və dünyagörüşündən asılı olmayaraq hər kəs etiraf edir ki, əgər bu həlledici mərhələdə tarixə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş əlamətdar hadisə baş verməsəydi, xalqın istəyi və tələbi ilə 1993-cü il iyunun 15-də Ulu Öndərimizin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, indi biz müstəqil, qüdrətli, hər zaman tərəqqi edən, yeniləşən və demokratikləşən Azərbaycan dövlətindən danışa bilməzdik.

Ümummilli Liderimizin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkəmizdəki anarxiyaya, xaosa son qoyuldu, Azərbaycan 1969-cu ildən başlanan quruculuq xəttinə qayıtdı. Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında tənəzzül prosesinin qarşısı alındı, büdcə, vergi və pul-kredit siyasətində tarazlıq əldə olundu, inflyasiyanın səviyyəsi minimal həddə endirildi. Ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, vaxtilə çoxlarının əfsanə hesab etdiyi Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin çəkilişinin reallaşdırılması Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafına, yerli və xarici investisiyalar, müasir texnologiyalar, idarəetmə təcrübəsi cəlb etməklə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına, infrastrukturun yeniləşməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına imkan verdi. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin 1969-cu ildən başladığı quruculuq xəttini 1993-cü ildən sonra davam etdirməsi hərtərəfli inkişaf edən, müasir, demokratik, regionda lider ölkəyə çevrilən Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına səbəb oldu. Bu gün də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən Heydər Əliyev siyasi kursu bütün istiqamətlərdə Azərbaycanın inkişaf etdirilməsi prinsipinə söykənir.

“Əsrin müqaviləsi” yeni enerji müqavilələrinin, enerji dəhlizlərinin, neft-qaz sektorunda mühüm hadislələrin baş verməsinə səbəb oldu. Neft strategiyasının əsas başlıca prinsiplərindən biri neft gəlirlərin ədalətli bölgüsü və şəffaflığın təmin edilməsidir. Bu məqsədlə 1999-cu ildə yaradılmış Dövlət Neft Fondunun fəaliyyəti ölkəmizdə neft vəsaitlərinin ədalətli bölüşdürülməsi konsepsiyasının nə qədər düzgün olduğunu təsdiqləyir. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın milli gəlirlərinin artması, neft gəlirlərinin iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəldilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatlarının artmasında da mühüm rol oynayıb. Azərbaycanı qurtuluşa aparan yol çox çətin olub. Çətin sınaqlar bəzilərini mübarizədən kənarlaşdırsa da, xalqının gələcəyini düşünən, dövlətçiliyin bərpasını qarşısına ən böyük amal, məqsəd kimi qoyan Ulu Öndər Heydər Əliyev heç bir çətinlikdən qorxmadı, geri çəkilmədi, təkcə özünün yox, ailəsinin, yaxınlarının həyatını təhlükəyə ataraq Azərbaycanı qorudu, xalqı bəlalardan xilas etdi.

Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan tarixinin son dərəcə ağır və keşməkeşli günlərində, ölkənin ciddi sınaqlara məruz qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yaranmışdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizdə cərəyan edən hadisələrin yekunu və mövcud olan ictimai-siyasi şəraitin məntiqi nəticəsi idi. Sovet rejiminin və Kommunist Partiyasının süqutundan sonra müstəqillik əldə etmiş respublikalardan biri kimi Azərbaycanda da müxtəlif siyasi partiyalar və digər qurumlar təşəkkül tapmağa başlamışdı. Azərbaycanda siyasi qurumların formalaşması prosesi 1988-ci ildən başlanan xalq hərəkatı gedişində özünü büruzə vermiş və 1990-cı ilin əvvəllərində bir sıra təşkilatlar yaranmışdı. Lakin yaradılan partiyalar ölkəni düşdüyü ağır iqtisadi, siyasi, mənəvi böhrandan nəinki qurtara bilmədi, əksinə, hakimiyyətdə olan və bir-birini əvəz edən siyasi qüvvələr respublikadakı vəziyyəti daha da ağırlaşdıraraq təhlükəli böhran vəziyyətinə çatdırdılar. Bu zaman Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkəni böhrandan çıxara biləcək yeni bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdilər və bu məqsədlə xalqın sınanmış lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında birləşdilər. Məhz belə bir vaxtda 91 nəfər Azərbaycan ziyalısının imzası ilə Naxçıvana, Heydər Əliyevə müraciət göndərildi. Azərbaycanın ən yeni tarixinə “91-lər”in müraciəti kimi daxil olmuş həmin sənəd əslində, bütün xalqın arzu və istəklərinin ifadəsi idi. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları, tanınmış insanları və nüfuzlu şəxsiyyətlərinin imzaladıqları bu müraciətdə Heydər Əliyevdən yeni yaradılacaq siyasi partiyaya rəhbərlik etmək xahiş olunurdu.

Ulu Öndər hər zaman öz xalqına arxalanıb, ən çətin anlarda ona müraciət edib. Xalq da heç vaxt ondan öz dəstəyini əsirgəməyib, ən ağır məqamlarda xalqımız əmin idi ki, Heydər Əliyev müstəqilliyi, dövlətçiliyi, xalqın və dövlətin maraqlarını qoruyacaq və ən düzgün qərarlar verəcək. Ulu Öndər ilk gündən etibarən hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayıb və mövcud istiqamətdə davamlı islahatların reallaşdırılmasını təmin edib. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş aparılıb, qeyri-qanuni silahlı dəstələr zərərsizləşdirilib, respublikamızın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilib.

Bəli, Heydər Əliyevin böyüklüyü, dahiliyi, uzaqgörənliyi xalqı çətinliklərdən, xaosdan çıxara bildi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti çaşqın vəziyyətdə idi, buna baxmayaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə ümidlənmişdi. Ulu Öndər Azərbaycanı məhv olmaqdan, parçalanmaqdan xilas etdi. Asayiş və qayda-qanun bərqərar edildi, nizami ordu yaradıldı. Bu da torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində ən mühüm amil oldu. Eləcə də, ölkədə idarəetmə sistemi formalaşdırıldı, insanlara öz dövlətinə inamı qaytarıldı. Neft müqavilələrinin imzalanması ilə Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinin əsası qoyuldu. İlk parlament seçkiləri keçirildi və referendum yolu ilə Konstitusiya qəbul edildi. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri formalaşdırıldı, dünya birliyinə inteqrasiyası prosesi başlandı. Siyasi islahatlara start verildi, çoxpartiyalı sistem yarandı. Bir sözlə, Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın təməlini möhkəm özüllər üzərində qurmağı bacardı.

Hazırladı: Qaradağ rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin

Baş Fond müdiri Nəcəfova Leyla

Baxış sayı: 142