XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Tofiq Bakıxanovun doğum günüdür
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
08/12/2023 09:41

Tofiq Əhmədağa oğlu Bakıxanov 1930-cu il dekabr ayının 8-də Bakıda, görkəmli tarzən, Azərbaycanın Xalq artisti Əhməd Bakıxanovun ailəsində dünyaya göz açıb. O, XIX əsrdə Azərbaycanın məşhur alimi, tarixçisi, şairi və ictimai xadimi Abbasqulu Ağa Bakıxanovun (təxəllüsü Qüdsi) nəticəsidir.

Tofiq Bakıxanov ilk musiqi təhsilini Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) nəzdindəki onillik musiqi məktəbində (indiki Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi) skripka aləti üzrə respublikanın Əməkdar müəllimi M.İ.Simberovdan alıb. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında iki ixtisas üzrə təhsil alıb, buranı 1953-cü ildə skripka ixtisası (Aleksandr Amitonun sinfi), 1957-ci ildə isə bəstəkarlıq ixtisası üzrə (professor Q. Qarayevin sinfi) bitirib.

Tələbəlik illərində Tofiq Bakıxanov ifaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrində, həmçinin Azərbaycan radiosunun simfonik orkestrində solist kimi çalışıb.

23 noyabr 1973-cü ildə “Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülüb. 1983-cü ildə professor adı alıb. 31 dekabr 1990-cı ildə ona “Azərbaycan SSR Xalq artisti” fəxri adı verilib. 1996-cı ildə Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının İncəsənət Doktoru seçilib. 1994-2000-ci illərdə Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafatın laureatıdır. 7 dekabr 2000-ci ildə “Şöhrət” ordeni, 26 yanvar 2021-ci ildə isə “Şərəf” ordeni ilə təltif olunub. 1969-cu ildə Parisdə keçirilən VII beynəlxalq rəqs festivalının; 1998, 2000, 2001-ci illərdə Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində II, IV, V beynəlxalq “Bellapais” musiqi festivallarında, Moskvada, Tbilisidə, son illərdə İstanbul, İzmir, Tehran, Bolqarıstanda müəllif konsertləri ilə çıxış edib. Haqqında resenziyalar, monoqrafiyalar, silsilə məqalələr yazılıb, “Tofiq Bakıxanov” adlı televiziya filmi çəkilib.

Baxış sayı: 165