XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
Bu gün Xalq rəssamı Güllü Mustafayevanın doğum günüdür
ÜMÜMİ XƏBƏRLƏR
29/11/2023 09:20

Güllü Mustafayeva 29 noyabr 1919-cu ildə Türkmənistanın Çarcuy şəhərində anadan olub. 1927-ci ildə ailəsi Bakıya gəlib. Ziyalı ailənin övladı olan Güllü xanım zaman yetişdikdə öz sənətini seçib və rəssamlığa meyl göstərib. Belə ki, rəsm sənətini dərindən mənimsəyən rəssam qadın 1938-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bitirib. Xalq rəssamı yaradıcılığında təsviri sənətin müxtəlif janrlarına müraciət edib. Bir-birindən maraqlı epizodlara malik olan tabloları ilə yanaşı, portret, peyzaj, natürmort kimi digər janrlara da yaradıcılığında yer verib.

Məşhur rəssam 1941-ci ildə “Leyli və Məcnun məktəbdə”, 1961-ci ildə isə “Paris. Rəssamlar meydanı” adlı əsərlərini yaradıb. Əsərlərində mövzu dərinliyinə xüsusən önəm verən rəssam obrazların daxili mənəvi dünyasını, obyektlərin düzgün quruluşunu və rənglərin ahəngdar koloritini dəqiqliklə işləyib. Bununla bərabər, rəssam portretlərində hər bir obrazın psixoloji xüsusiyyətləri ilə yanaşı, dövrün həyat tərzinə uyğun olan geyim üslublarını və yaşayış mühitini də ustalıqla işləyib. Bu cür yaradıcı əsərlər arasında rəssamın 1947-ci ildə ərsəyə gətirdiyi şairə Məhsəti Gəncəvinin portretini misal çəkmək olar. Təsvirdə şairənin üz cizgilərindəki sərt ifadə yaşadığı dövrün çətinliklərindən xəbər verir. Bununla belə, humanist baxışları onun şairanə ruhunu ön plana çıxarıb. Əsərin bu cür təqdimatı, özündən çox-çox əsrlər əvvəl yaşayıb-yaratmış bir şairənin portretini yaratması Güllü Mustafayevanın peşəkar fırça ustası olduğunu qətiyyətlə sübuta yetirir.

Güllü Mustafayeva əmək qəhrəmanlarının, elm və incəsənət xadimlərinin də portretini yaradıb. Nümunə olaraq, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bəsti Bağırova, Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadə, oftalmoloq, tibb elmləri doktoru Umnisə Musabəyova, nevropatoloq, tibb elmləri doktoru Zəhra Salayeva kimi şəxsiyyətlərin portretlərini göstərmək olar. Güllü Mustafayeva yaradıcı fəaliyyətində uşaq mövzusuna da toxunub. “Bizim uşaqlar” adlı rəsm silsiləsi sırf uşaq simalarını əks etdirən bir çox portretlərin toplusudur. Portret janrının ustası uşaq portretlərini də eyni dəqiqliklə işləyib və azyaşlıların üzlərindəki məsumluğu, gözlərindəki dərin xəyali düşüncələri tabloya həkk etməyi bacarıb.

Görkəmli rəssamın zəngin yaradıcılığı 1973-cü ildə “Azərbaycan SSR Əməkdar rəssamı” adına layiq görülməsi ilə yüksək qiymətləndirilib.

Xalq rəssamı Güllü Mustafayeva 18 may 1994-cü ildə Bakı şəhərində vəfat edib.

Baxış sayı: 106