XƏBƏRLƏR
MƏLUMAT
M.Ə.Sabir adına şəhər kütləvi kitabxana
Ünvan:
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə pr, 453


Əlaqə telefonu:
(+994 12) 372-53-79
M.Ə.Sabir adına şəhər kütləvi kitabxanası 1985-ci ildən Xətai rayonunda fəaliyyət göstərir. Kitabxananın kitab fondu 85899 nüsxə, oxucuların sayı 30203 nəfər, kitab verilişi 250292 nüsxə təşkil edir.
Kitabxanada 6 şöbə fəaliyyət göstərir:
1. Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
2. Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
3. Oxuculara xidmət şöbəsi
4. İnformasiya-resurs şöbəsi
5. Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi
6. Uşaq şöbəsi