Struktur

Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin şəbəkəsinə daxil olan uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri haqqında

 

Məlumat

 

Məktəbin adı

Rəhbər

 

1

Süleyman Ələsgərov adına 1 nömrəli

 uşaq incəsənət məktəbi

Abbasov Vaqif Oruc oğlu

 

2

Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli

 uşaq incəsənət məktəbi

Süleyman Akif Süleyman oğlu

 

3

3 nömrəli uşaq

 incəsənət məktəbi

Əhmədova Elvina Tofiq qızı

 

4

4 nömrəli uşaq

 incəsənət məktəbi

Həşimova Kəmalə Ləzgi qızı

 

5

5 nömrəli uşaq

 incəsənət məktəbi

Nağıyev Emin Hüseyn oğlu

 

6

Fikrət Əmirov adına  6  nömrəli

 onbirillik incəsənət məktəbi

Yusifova  Adilə

Niyazi qızı

 

7

Rəşid Behbudov adına 2 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Quliyeva Qəmər Rəsulovna

 

8

Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli

 onbirillik musiqi məktəbi

 Orucova Məhin

 Əli qızı

 

9

4 nömrəli uşaq

 musiqi məktəbi

Rəhmanova Dilbər Zakir qızı

 

10

Əhməd Bakıxanov adına

6 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Əhmədova Almaz Fəxrəddin qızı

 

11

Hüseynqulu Sarabski adına 7 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Rüstəmova Mehriban Əsgər qızı

 

12

Cabbar Qaryağdıoğlu adına 9 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Dadaşov Əfrasiyab Vaqif oğlu

 

13

10 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Nuriyev Qafar

 Əli oğlu

 

14

11 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Məmmədov Rövşən Ənvər oğlu

 

15

Tofiq Quliyev adına 12 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Səfərova Gülnarə Hafiz qızı

 

16

Səid Rüstəmov adına 13 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Salmanov Tofiq Səməd oğlu

 

17

14 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Mürsəlov Neymət Məzahir oğlu

 

18

Rauf  Hacıyev adına 15 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Babayev Nadir

 Davud oğlu

 

19

Kövkəb Səfərəliyeva adına 16 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Budaqov Fikrət

 Vəli oğlu

 

20

 17 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Babazadə Adil

 Davud oğlu

 

21

Şövkət Ələkbərova adına 20 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

 Məmmədova Sevda İbrahim qızı

 

22

Leopold və Mstislav Rostropoviçlər adına 21 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Quliyev Məmməd Həsən oğlu

 

23

Niyazi adına 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Ağayeva İlhamə Arif qızı

 

24

Əfrasiyab Bədəlbəyli adına 23 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Qəmbərova Afət Məhərrəm qızı

 

25

24 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

İsayeva Samirə Məmməd qızı

 

26

Rafiq Babayev adına 25 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Hüseynov Əmirhüseyn Hüseyn oğlu

 

27

Müslüm Maqomayev adına 26 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

 Quliyeva Gülşən Əbdül qızı

 

28

27 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Abdullayev Etibar Aleksandroviç

 

29

28 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

 Əzimov Mehman

 Əli oğlu

 

30

30 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Məmmədov Yusif Əhməd oğlu

 

31

32 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

 

 

32

33 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Əliyeva Nəzifə

 Arif qızı

 

33

34 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Həziyeva Vəfa Hidayət qızı

 

34

Georgi Şaroyev adına 35 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

 Vəliyev Yusif

 Boran oğlu

 

35

36 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

 Muxtarov Oqtay Tofiq oğlu

 

36

37 nömrəli uşaq musiqi məktəbi

Babayev Möhüb Murad oğlu

 

37

Gözdən Əlil Uşaqlar üçün 38 nömrəli onbirillik musiqi məktəbi

Əliyev Əsab İspəndiyar oğlu